Dijital tabelalar, dijital görüntüler, video, akış ortamları ve bilgi gibi içerikleri görüntülemek için LCD, LED ve Projeksiyon gibi teknolojileri kullanırlar. Kamusal alanlarda, ulaşım sistemlerinde, müzelerde, stadyumlarda, perakende mağazalarında, otellerde, restoranlarda ve kurumsal binalarda pek çok yerde kullanılmaktadır.

Donanım ve yazılım içeren bu sistemler teknolojinin gelmiş olduğu noktada görsel iletişim yöntemi olarak güçlü şekilde karşılık bulmuş ve yaygın olarak kullanılmaktadır, artacağı beklenmektedir. Tek bir donanımın yerleştirilmesi sonrasında yazılım sayesinde içerik sürekli olarak güncellenebilmekte, anlık mesajlar üretilmekte, lokasyon bağımlılığını ortadan kaldırmaktadır.