SİSTEM AMACI VE KULLANIM ALANLARI

DENİZ, İÇME VE ATIK SU YAPISINI ANALİZ ETMEK.

ANALİZ ÖLÇÜM DEĞERLERİNİN KAYDINI TUTMAK.

İZLENEBİLİRLİĞİ VE KONTROLÜ SAĞLAMAK

ANALİZ ÖLÇÜM DEĞERLERİNİN RAPORLARINI HAZIRLAMAK.

ÖLÇÜM DEĞERLERİ SINIR DIŞINDA İSE MESAJ & E-MAİL GÖNDERMEK.

Su Kalite İzleme Sistemi